voorstveluwezoom

VoorstVeluwezoom

advertentie

Gedragscode


VoorstVeluwezoom heeft een gedragscode opgesteld. De gedragscode bevat richtlijnen hoe medewerkers (met elkaar en) met burgers in de beide gemeenten omgaan.

A. Respect

Waardering en collegialiteit

 • We laten de ander in zijn waarde, ook al zijn we het niet met die persoon eens
 • We zeggen het als iemand iets goed doet
 • We luisteren goed naar wat collega’s te zeggen hebben
 • We respecteren de eigenheid en diversiteit van iedereen
 • We praten mét elkaar en niet over elkaar

B. Integriteit

Eerlijkheid en betrouwbaarheid

 • We doen wat we beloven en komen gemaakte afspraken na
 • We willen kunnen uitleggen wat we doen en waarom we het doen
 • We gaan vertrouwelijk met alle informatie om
 • We respecteren de grenzen van elkaar en bewaken onze eigen grenzen

C. Professionaliteit

Deskundigheid en duidelijke procedures

 • We lossen problemen zo snel mogelijk op en durven initiatieven te nemen
 • We voldoen aan de eisen die aan onze functie wordt gesteld
 • We kunnen op onze professionaliteit worden aangesproken
 • We staan ervoor open nieuwe dingen te leren

D. Zorgzaamheid

Aandacht en dienstbaarheid

 • We zijn vriendelijk tegen gasten en burgers in onze gemeenten
 • We luisteren echt naar anderen; luisteren is niet alleen je oor open zetten, maar ook vragen stellen waardoor iemand zich uitgenodigd voelt iets te vertellen
 • We leven ons in in de wensen en zorgen van de anderen
 • We zijn bereid samen te werken en anderen te steunen en te helpen
 • We geven onze grenzen aan
 • We oordelen niet direct, maar vragen na, doen onderzoek en trekken daarna pas conclusies

E. Normen

*. Geweld

U mag een ander niet hinderen, intimideren, bedreigen (verbaal/non-verbaal), afpersen, mishandelen.

*. Discriminatie

Het wordt niet getolereerd anderen belachelijk te maken, uit te schelden, of achter te stellen op grond van afkomst, geloof, geslacht, leeftijd, gedrag, uiterlijk of kleding

*. Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Er wordt niet akkoord gegaan met opmerkingen, gebaren, aanrakingen of pressie van seksuele aard.

*. Diefstal en vandalisme

Bij diefstal en vandalisme wordt aangifte gedaan bij de politie. De kosten worden verhaald op de dader.

 • Tv-kanaal
 • VoorstVeluwezoom
advertentie